- Mục đích thu thập thông tin cá nhân (khách hàng) để công ty theo dõi người sử dụng sản phẩm, quyền lợi các dịch vụ và phương thức bảo hành sản phẩm.

- Người tiêu dùng gửi tin nhắn tới số hotline 0904.524.899 hoặc qua Email Công ty tên model, số Seri in trên phiếu bảo hành, Phòng chăm sóc khách hàng sẽ tiếp nhận và lưu trữ thông tin về tên sản phẩm, người sử dụng sản phẩm để theo dõi và bảo hành sản phẩm cũng như hậu bảo hành sản phẩm.

- Thời gian lưu trữ thông tin 02 năm kể từ khi tiếp nhận thông tin người dùng.

- Các thông tin trên chỉ được lưu trữ nội bộ công ty và không được tiết lộ thông tin ra ngoài.

-  Trong trường hợp khách hàng chưa nhận được phúc đáp xác nhận từ phía công ty hoặc các thông tin muốn chỉnh sửa cá nhân xin liên hệ đến Phòng chăm sóc dịch vụ khách hàng số (024) 3.912 2333 hoặc hotline 0904.524.899 để được bổ sung và chỉnh sửa thông tin người dùng.
 
Trân trọng cảm ơn!